U KOMPERDÓW


 

Małgorzata Komperda

TELEFONY


tel. 18 26 545 62

kom 697 553 774

 

www.ukomperdow.pl

facebook.com/ukomperdow

KONTAKT


 

Adres

ul. Kaniówka 11a


34-405 Białka Tatrzańska

 

 

Zarezerwuj pobyt

Kontakt   Ul. Kaniówka 11 A Białka Tatrzańska 

Tel  + 48 697 553 774   + 48 18 26 545 62

 REGULAMIN  


   

 1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, e-mailem komperda@onet.pl

 • rezerwację dokonuje się na osobę i ewentualnie firmę, która będzie dokonywać płatności.

 • wpłaty należy dokonać do 7 dni od momentu rezerwacji lub w terminie uzgodnionym na numer konta 

 • rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu przedpłaty 30% za pobyt. Wpływ zadatku potwierdzimy e-mailem lub sms-em.

 • nie wpłacenie zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji

 • jednocześnie wpłata zadatku równa się z akceptacją warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji w razie rezygnacji zadatek jest bezzwrotny.

 • doba zaczyna się o godz.14.00 od obiadokolacji, a kończy się po śniadaniu 11.00 w dniu wyjazdu

2. Po zakwaterowaniu w dniu przyjazdu prosimy Państwa o zgłoszenie w celu dopełnienia obowiązków meldunkowych oraz uregulowania należności za pobyt i opłatę klimatyczną. Klienci zobowiązani są dokonać meldunku , w celu potwierdzenia tożsamości, Klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

3. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, niż w zarezerwowanym przez Państwa terminie, z przyczyn osobistych pobrana należność nie podlega zwrotowi. W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie, gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.

4. Każdy z Państwa otrzymuje z kluczem do pokoju również klucze do drzwi wejściowych głównych. Prosimy o zamykanie za sobą , oraz nie podawanie osobom postronnym kluczy.

5. W momencie, gdy otrzymujecie Państwo od nas klucz do pokoju, stajecie się gospodarzami tego pokoju. Prosimy o zachowanie porządku i czystości zarówno w pokoju jak i w oddanej do Państwa dyspozycji łazience, świetlicy,  Prosimy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru. Mile widziane jest obuwie na zmianę.

6. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w domu, powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go gości. W przypadku zagubienia kluczy, koszt dorobienia kompletu wynosi 50zł. Gość powinien zawiadomić właściciela obiektu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Prosimy o nie dokonywanie napraw we własnym zakresie.

7. Prosimy o zachowanie ciszy od 23:00 do 6:00 rano

 • osoby odwiedzające, nie zameldowane, mogą przebywać w pokojach do godz.22.00, po uprzednim powiadomieniu właścicieli domu

 • zachowanie gości i osób korzystających z usług nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług.

 • w pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia (dotyczy również łazienek). Palenie dozwolone jest tylko na zewnątrz budynku.

 • parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony.

 • w obiekcie zabronione jest chodzenie w butach narciarskich i wnoszenie nart do pokoi. Należy przechowywać sprzęt w miejscu do tego przeznaczonym.

8. Dom „u komperdow  świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem (kwatera prywatna)

 • ma obowiązek zapewnić profesjonalną i uprzejmą obsługę, warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu, zachowania tajemnicy informacji o gościu oraz sprawność urządzeń technicznych

 • zobowiązany jest bezzwłocznie reagować na usługi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku w obiekcie przez natychmiastowe podjęcie czynności zapewniających usunięcie usterek technicznych i porządkowych

 • naprawę urządzeń podczas nieobecności Gościa lub w jego obecności, jeśli wyrazi takie życzenie

9..  obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.

10. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa przeciwpożarowe w pokojach zabronione jest używanie grzałek, grzejników, żelazek, urządzeń gazowych i innych podobnych urządzeń elektrycznych stanowiących stałego wyposażenia pokoju (za wyjątkiem suszarek do włosów, maszynek do golenia i zasilaczy RTV oraz komputerowych).

 

11. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż ,klient pokrywa 30% planowanych wydatków.

13. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.

Z góry dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w naszym domu.

                                                                                    Życzymy miłego wypoczynku.